YANGIN SÖNDÜRME

FM-200® sistemleri, uluslararası alanda güvenirliği ve etkinliği kabul edilmiş, yüksek değerli eşyalar ve bölgeler için kullanılmaktadır. Korunan alanlarda insan bulunabilmektedir. Kritik ve değerli nesneleri korumak için güçlü bir söndürme sistemidir. İnsan güvenliği, düşük depolama hacmi ve atık oluşturmaması önemli avantajlarındandır. 25 ve 42 barlık sistemleri mevcuttur. FM-200® söndürme sistemi tüm dünyada en çok tercih edilen ve çok geniş bir yelpazede kullanılan temiz gazdır.Özellikle EPA’nın Halon 1301’i kullanımını yasaklamasının ardından yaygın şekilde Halon sistemlerinin alternatifi olmuştur. FM-200® ticari adıyla anılan gazın kimyasal adı heptafluoropropane [CF3CHFCF3] olup kokusuz ve renksiz bir gazdır. FM-200® sistemi aktif olduğunda 10 sn zarfında alevleri yok etmekte ve hızlı ısı absorbsiyonu ile yangını tamamen söndürerek değerli materyallerin minimum hasarla kurtarılmasını sağlamaktadır. FM-200® sistemi 42 veya 25 bar basınç altında TPED ve PED sertifikalı CE belgeli ve UL, LPCB işaretli silindirlerde muhafaza edilir. Silindirlerde basınçlandırma gazı olarak kuru Azot (Nitrojen)kullanılır. FM-200® sistemi için silindir lokasyonu söndürme yapılan mahal içinde veya dışında olabilir. Ancak her iki alternatifte de her mahal için bir bilgisayar yazılımı vasıtası ile hidrolik analiz yapılmalıdır. Gazın mahale boşalma süreleri ve boşalmanın doğruluğu her noktada akış ve basınç değerleri okunarak doğrulanmalıdır. FM-200® Class A yangınları (katı malzemeler dahil) ve Class B yangınları için efektif sonuçlar verir. Uygulamalar: • Enerji üretim tesisleri • Telekomünikasyon merkezleri, • Bilgi İşlem ve Veri Merkezleri (DATA CENTER) • Sunucu-Sistem Odaları, • Özel Elektronik Kontrol Odaları • Elektrik (AG-OG) Odaları • Müzeler, Arşiv ve Kütüphaneler • Petrol ve gaz endüstri tesisleri • Askeri ve sivil marinalar • Trafo Merkezleri • Nitelikli Laboratuvarlar ve Kimya Depoları • Raylı Sistem, Metro, Hava Limanı projeleri